Tủ hồ sơ

Tủ hồ sơ BMD rộng rãi thuận tiện di chuyển với bánh xe nhỏ bên dưới, hai buồng cao hai bên kèm một hộc kéo, ba ngăn với kích thước khác nhau thuận tiện cho việc phân loại, sắp xếp và lấy hồ sơ, tài liệu.

Mô tả

Tủ hồ sơ BMD rộng rãi thuận tiện di chuyển với bánh xe nhỏ bên dưới, hai buồng cao hai bên kèm một hộc kéo, ba ngăn với kích thước khác nhau thuận tiện cho việc phân loại, sắp xếp và lấy hồ sơ, tài liệu.