• 1900 6623
  • info@bmdfurniture.com
  • Ghe-an-Etoile
  • Ghe-an-Etoile
  • Ghe-an-Etoile
  • Ghe-an-Etoile

Ghế ăn Etoile

Giá: 2.520.000đ2.080.000đ

Chi tiết

Mã sản phẩm: DC-ETO-PVC-B5

Kích thước: 500 x 550 x 1000 mm

Chọn Chất Liệu:
Hotline: 1900 6623 - 0933192918