• 1900 6623
  • info@bmdfurniture.com
  • Ghe-Curved-khong-tay
  • ghe-an-cuver-khong-tay
  • Ghe-Curved-khong-tay k19
  • Ghe-Curved-khong-tay pvc 06
  • Ghe-Curved-khong-tay pvc 09
  • Ghe-Curved-khong-tay pvc k36
  • Ghe-Curved-khong-tay pvc n3
  • Ghe-Curved-khong-tay pvc x1

Ghế ăn Curved không tay

Giá: 2.468.000đ

Chi tiết

Mã sản phẩm: DC-CUR-PVC

Kích thước: 530 x 540 x 920 mm

Chọn Chất Liệu:
Hotline: 1900 6623 - 0933192918