• 1900 6623
  • info@bmdfurniture.com
  • Ban-tra-Sacom
  • Ban-tra-Sacom
  • Ban-tra-Sacom
  • Ban-tra-Sacom
  • Ban-tra-Sacom
  • Ban-tra-Sacom

Bàn trà Sacom

Giá: 2.625.000đ

Chi tiết

Mã sản phẩm: ST – SAC – WO

Kích thước: D500 x 600 mm

Chọn Chất Liệu:
Hotline: 1900 6623 - 0933192918