• 1900 6623
  • info@bmdfurniture.com
  • Ban-tra-Logan
  • Bàn trà logan

Bàn trà Logan

Giá: 6.090.000đ5.176.500đ

Chi tiết

Mã sản phẩm: ST – LOG – WO

Kích thước: 

           Bàn lớn: 775 x 775 x 400  mm

           Bàn nhỏ: 535 x 535 x 300 mm

Chọn Chất Liệu:
Hotline: 1900 6623 - 0933192918