• 1900 6623
  • info@bmdfurniture.com
  • Ban-an-Levante
  • Ban-an-Levante
  • Ban-an-Levante

Bàn ăn Levante

Giá: 11.340.000đ

Chi tiết

Kích thước: 1400 x 800 x 750 mm

Chọn Chất Liệu:
Hotline: 1900 6623 - 0933192918