• 1900 6623
  • info@bmdfurniture.com
  • noi that van phong
  • truong-dai-hoc-my-thuat-tp.hcm
  • truong-dai-hoc-my-thuat-tp.hcm
  • truong-dai-hoc-my-thuat-tp.hcm
  • truong-dai-hoc-my-thuat-tp.hcm
  • truong-dai-hoc-my-thuat-tp.hcm
  • truong-dai-hoc-my-thuat-tp.hcm
  • Trường ĐH Mỹ Thuật

Mô tả dự án

TRƯỜNG ĐH MỸ THUẬT TPHCM

Thi công nội thất cho các phòng làm việc và phòng chức năng bao gồm: phòng hiệu trưởng, phòng tổ chức, phòng đào tạo, phòng khảo thí, phòng tài vụ, hội trường, trung tâm tin học – ngoại ngữ và thư viện.