• 1900 6623
  • info@bmdfurniture.com
  • trung-tam-thong-tin-di-dong-khu-vuc-2
  • trung-tam-thong-tin-di-dong-khu-vuc-2
  • trung-tam-thong-tin-di-dong-khu-vuc-2
  • trung-tam-thong-tin-di-dong-khu-vuc-2
  • trung-tam-thong-tin-di-dong-khu-vuc-2
  • nội thất cửa hàng

Mô tả dự án

TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG
KHU VỰC II – CN CTY TTDĐ
Chủ đầu tư: TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG
KHU VỰC II – MOBIFONE
Trụ sở: 18 Trường Sơn, P.14, Quận 10
Địa chỉ: Tất cả các Quận trên địa bàn TP.HCM
Thông tin: Tổng hợp các công trình xây dựng, thiết kế trang trí nội ngoại thất, Xây dựng Trung tâm thông tin di động khu vực II Mobifone