• 1900 6623
  • info@bmdfurniture.com
  • noi that khach san
  • nha-khach-cong-an-tinh-lam-dong
  • nha-khach-cong-an-tinh-lam-dong
  • nha-khach-cong-an-tinh-lam-dong
  • nha-khach-cong-an-tinh-lam-dong

Mô tả dự án

NHÀ KHÁCH CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG
Chủ đầu tư: CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Thông tin: Thiết kế, trang bị thiết bị nội thất nhà khách Công an tỉnh Lâm Đồng