• 1900 6623
  • info@bmdfurniture.com
  • tram bts
  • he-thong-tram-bts-trung-tam-mobifone
  • he-thong-tram-bts-trung-tam-mobifone

Mô tả dự án

HỆ THỐNG TRẠM BTS TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC II – MOBIFONE
Chủ đầu tư: TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG
KHU VỰC II – MOBIFONE
Trụ sở: 18 Trường Sơn, P.14, Quận 10
Địa chỉ: Tất cả các Quận trên địa bàn TP.HCM
Thông tin: Tổng hợp danh sách các trạm BTS của
Trung tâm thông tin di động khu vực II Mobifone