• 1900 6623
  • info@bmdfurniture.com

Danh mục sản phẩm

Lọc giá sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

0933.19.29.18 - 1900.6623

Tư vấn Đại lý phân phối

Ngọc Trang

0906 755 508

Tư vấn Dự án -Công trình

Mạnh Tiến

0909 696 746

Showroom Cộng Hòa - Tân Bình

Vi Quỳnh

0909 595 364

Sofa góc Hannover

Kích thước tổng thể: 3000 x 2400 x 870 mm

Sofa góc Sassari

Kích thước tổng thể : 2770 x 1840 x 990 mm

Sofa góc Miami

Kích thước tổng thể: 2770 x 1780 x 920 mm

Sofa góc Lisbon

Kích thước tổng thể: 2950 x 1780 x 980 mm

Sofa góc Emery

Kích thước tổng thể: 2700 x 1820 x 1020 mm

Sofa góc Caleto

Kích thước tổng thể: 2660 x 1700 x 900 mm

Sofa góc Maryland

Kích Thước tổng thể: 3900 x 1850 x 1008 mm

Sofa Paloma

KT tổng thể: 2860 x 1630 x 900 mm

Sofa góc Lanos

Kích thước: 2100 x 1590 x 880 mm

Sofa góc Sophia

Kích thước tổng thể: 2500 x 1600 x 950 mm

Sofa góc Cameron

Kích thước tổng thể: 3060 x 2340 x 930 mm

Sofa góc Divani

Kích thước tổng thể: 2840 x 2340 x 900 mm