• 0933192918
  • info@bmdfurniture.com

Danh mục sản phẩm

Lọc giá sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

0933.19.29.18 - 1900.6623

Tư vấn Đại lý phân phối

Ngọc Trang

0906 755 508

Tư vấn Dự án -Công trình

Mạnh Tiến

0909 696 746

Showroom Cộng Hòa - Tân Bình

Minh Hieu

0934060995

Sofa góc Caleto

Kích thước tổng thể: 2660 x 1700 x 900 mm

Sofa góc Cameron

Kích thước tổng thể: 3060 x 2340 x 930 mm

Sofa góc Hannover

Kích thước tổng thể: 3000 x 2400 x 870 mm

sofa góc London

Kích Thước Tổng Thể: 2.950 x 1.700 x 950 mm

Sofa góc Pacha

Kích thước tổng thể: 2550 x 1850 x 1000 mm

Sofa góc Emery

Kích thước tổng thể: 2700 x 1820 x 1020 mm

Sofa góc Maryland

Kích Thước tổng thể: 3900 x 1850 x 1008 mm

Sofa góc Lazio

Kích thước tổng thể : 3180/3140  x 1820 x 1000 mm

Sofa góc Sassari

Kích thước tổng thể : 2770 x 1840 x 990 mm

Sofa góc Kimberly

Kích thước tổng thể: 2620 x 1820 x 980 mm

Sofa góc Lisbon

Kích thước tổng thể: 2950 x 1780 x 980 mm

Sofa góc Lanos

Kích thước: 2100 x 1590 x 880 mm