• 1900 6623
  • info@bmdfurniture.com

Danh mục sản phẩm

Lọc giá sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

0933.19.29.18 - 1900.6623

Tư vấn Đại lý phân phối

Ngọc Trang

0906 755 508

Tư vấn Dự án -Công trình

Mạnh Tiến

0909 696 746

Showroom Cộng Hòa - Tân Bình

Vi Quỳnh

0909 595 364

Sofa góc Memphis

Kích thước tổng thể: 2730 x 1820 x 1000 mm

Sofa góc Pacha

Kích thước tổng thể: 2550 x 1850 x 1000 mm

Sofa Neo Bailey

Kích thước tổng thể: 2400 x 1820 x 980 mm

sofa góc Padova

Kích thước tổng thể:  2700 x 1800 x 1000 mm

Sofa góc Caleto

Kích thước tổng thể: 2660 x 1700 x 900 mm

Sofa góc Lincol

Kích thước: 2500 x 1600 x 920 mm

Sofa góc Sassari

Kích thước tổng thể : 2770 x 1840 x 990 mm

Sofa góc Lisbon

Kích thước tổng thể: 2950 x 1780 x 980 mm

Sofa góc Miami

Kích thước tổng thể: 2770 x 1780 x 920 mm

Sofa góc Emery

Kích thước tổng thể: 2700 x 1820 x 1020 mm

Sofa góc San Jose

Kích thước tổng thể: 2520 x 1590 x 880 mm

Sofa góc Cameron

Kích thước tổng thể: 3060 x 2340 x 930 mm