• 1900 6623
  • info@bmdfurniture.com

Danh mục sản phẩm

Lọc giá sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

0933.19.29.18 - 1900.6623

Tư vấn Đại lý phân phối

Quang Phương

0906 755 508

Tư vấn Dự án -Công trình

Mạnh Tiến

0909 696 746

Showroom Cộng Hòa - Tân Bình

Ngọc

0903 856 718

Sofa-goc-Cameron

Kích thước tổng thể: 3060 x 2340 x 930 mm

Sofa-goc-Memphis

Kích thước tổng thể: 2730 x 1820 x 1000 mm

Sofa Esteem

Kích thước: 2900 x 1760 x 950 mm

Sofa góc Lazio

Kích thước tổng thể : 3180 x 1840 x 1000 mm

Sofa Dubai

Kích Thước Tổng Thể2900  x 1850 x 920 mm

sofa-goc-carolina-góc trái

Kích thước: 3000 x 1750 x 900 mm

Sofa Lincoln

Kích thước: 2500 x 1600 x 920 mm

Kích thước tổng thể: 2840 x 2340 x 900 mm

Sofa góc Kimberly

Kích thước tổng thể: 2620 x 1820 x 980 mm

sofa-goc-sassari

Kích thước tổng thể : 2720 x 1800 x 960 mm

Sofa Neo Bailey

Kích thước tổng thể: 2400 x 1820 x 980 mm

Sofa-goc-london

Kích Thước Tổng Thể: 2.950 x 1.700 x 950 mm