• 0933192918
  • info@bmdfurniture.com

Danh mục sản phẩm

Lọc giá sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

0933.19.29.18 - 1900.6623

Tư vấn Đại lý phân phối

Ngọc Trang

0906 755 508

Tư vấn Dự án -Công trình

Mạnh Tiến

0909 696 746

Showroom Cộng Hòa - Tân Bình

Minh Hieu

0934060995

Sofa Neo Bailey

Kích thước tổng thể: 2400 x 1820 x 980 mm

Sofa góc Cameron

Kích thước tổng thể: 3060 x 2340 x 930 mm

Sofa Esteem

Kích thước: 2900 x 1760 x 950 mm

Sofa góc Emery

Kích thước tổng thể: 2700 x 1820 x 1020 mm

Sofa góc Kimberly

Kích thước tổng thể: 2620 x 1820 x 980 mm

Sofa góc Sophia

Kích thước tổng thể: 2500 x 1600 x 950 mm

Sofa góc Miami

Kích thước tổng thể: 2770 x 1780 x 920 mm

Sofa góc Lisbon

Kích thước tổng thể: 2950 x 1780 x 980 mm

sofa góc Padova

Kích thước tổng thể:  2700 x 1800 x 1000 mm

Sofa góc Lincol

Kích thước: 2500 x 1600 x 920 mm

Sofa góc Sassari

Kích thước tổng thể : 2770 x 1840 x 990 mm

Sofa góc Carolina

Kích thước: 3000 x 1750 x 900 mm