• 1900 6623
  • info@bmdfurniture.com

Danh mục sản phẩm

Lọc giá sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

0933.19.29.18 - 1900.6623

Tư vấn Đại lý phân phối

Ngọc Trang

0906 755 508

Tư vấn Dự án -Công trình

Mạnh Tiến

0909 696 746

Showroom Cộng Hòa - Tân Bình

Vi Quỳnh

0909 595 364

Sofa Maryland Sect

Kích Thước tổng thể: 3900 x 1850 x 1008 mm

Sofa Padova

Kích thước tổng thể:  2700 x 1800 x 1000 mm

sofa-lisbon-sect

Kích thước tổng thể: 2950 x 1780 x 980 mm

sofa-sophia-goc-trai

Kích thước tổng thể: 2500 x 1600 x 950 mm

Sofa góc Miami

Kích thước tổng thể: 2770 x 1780 x 920 mm

Sofa-goc-Memphis

Kích thước tổng thể: 2730 x 1820 x 1000 mm

Sofa góc San Jose

Kích thước tổng thể: 2520 x 1590 x 880 mm

Sofa Esteem

Kích thước: 2900 x 1760 x 950 mm

Sofa góc Lazio

Kích thước tổng thể : 3180/3140  x 1820 x 1000 mm

Sofa góc Paloma

KT tổng thể: 2860 x 1630 x 900 mm

sofa-goc-carolina-góc trái

Kích thước: 3000 x 1750 x 900 mm

Kích thước tổng thể: 2840 x 2340 x 900 mm