• 0933192918
 • info@bmdfurniture.com

Danh mục sản phẩm

Lọc giá sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

0933.19.29.18 - 1900.6623

Tư vấn Đại lý phân phối

Ngọc Trang

0906 755 508

Tư vấn Dự án -Công trình

Mạnh Tiến

0909 696 746

Showroom Cộng Hòa - Tân Bình

Minh Hieu

0934060995

Sofa Nothingham

Kích thước:

 • 3 chỗ: 2050 x 850 x 810 mm
 • 1 chỗ: 960 x 850 x 810 mm
Sofa Emery

Kích thước 

 • Ghế 3: 2360 x 920 x 1020 mm
 • Ghế 1: 1200 x 920 x 1020 mm
Sofa Princess

Kích thước:

 • 3 chỗ : 1940 x 840 x 940 mm
 • 1 chỗ : 1090 x 840 x 940 mm
Sofa Milano

Kích thước

 • Sofa 3 chỗ : 2160 x 900 x 900 mm
 • Ghế 1 chỗ : 1170 x 900x 900 mm
sofa Cortina

Kích thước:

 • Sofa 3 chỗ: 2050 x 970 x 880 mm
 • Ghế 1 chỗ: 890 x 970 x 880 mm
Sofa Sassari

Kích thước:

 • Ghế 3 chỗ: 2420 x 1020 x 980 mm
 • Ghế 1 chỗ: 1260 x 1020 x 980 mm
Sofa William

Kích thước:

 • 3 chỗ : 2500 x 970 x 950 mm 
 • 1 chỗ : 1350 x 970 x 950 mm 
Sofa Hanover

Kích thước: 

 • Sofa 3 chỗ: 2350 x 910 x 900 mm
 • Ghế 1 chỗ: 1300 x 910 x 900 mm
Sofa Chesterfield

Kích thước

 • 3 chỗ : 2340 x 1000 x 770 mm
 • 1 chỗ : 1200 x 1000 x 770 mm
Sofa Ricardo

Kích thước:

 • 3 chỗ : 2300 x 930 x 970 mm 
 • 1 chỗ : 1200 x 930 x 970 mm 
Sofa Kimberly

Kích thước:

 • Ghế 3 chỗ: 2450 x 850 x 1000 mm
 • Ghế 1 chỗ: 1200 x 850 x 1000 mm
sofa Berlin

Kích thước:

 • 3 chỗ : 2400 x 850 x 880 mm
 • 1 chỗ : 1220 x 850 x 880 mm