• 1900 6623
 • info@bmdfurniture.com

Danh mục sản phẩm

Lọc giá sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

0933.19.29.18 - 1900.6623

Tư vấn Đại lý phân phối

Quang Phương

0906 755 508

Tư vấn Dự án -Công trình

Mạnh Tiến

0909 696 746

Showroom Cộng Hòa - Tân Bình

Ngọc

0903 856 718

Sofa-bo-Berlin-3.1.1

Kích thước:

 • 3 chỗ : 2400 x 850 x 880 mm
 • 1 chỗ : 1220 x 850 x 880 mm

Kích thước:

 • 3 chỗ : 2010 x 810 x 840 mm
 • 1 chỗ : 860 x 810 x 840 mm
sofa-3-cho-lena

Kích thước: 2000 x 860 x 900 mm

sofa-nothing-ham

Kích thước:

 • 3 chỗ: 2050 x 850 x 810 mm
 • 1 chỗ: 960 x 850 x 810 mm
sofa-bo-hanover

Kích thước: 

 • Sofa 3 chỗ: 2350 x 910 x 900 mm
 • Ghế 1 chỗ: 1300 x 910 x 900 mm

Kích thước:

 • 2 chỗ : 1.800 x 800 x 820 mm
 • 1 chỗ : 1.130 x 800 x 820 mm
Sofa-chesterfield

Kích thước

 • 3 chỗ : 2.340 x 1000 x 770 mm
 • 1 chỗ : 1.200 x 1000 x 770 mm

Kích thước

 • Sofa 3 chỗ : 2.160 x 900 x 900 mm
 • Ghế 1 chỗ : 1.170 x 900x 900 mm
sofa-athen-new

Kích thước:

 • Sofa 3 chỗ : 2180 x 940 x 950 mm
 • Ghế 1 chỗ : 1120 x 940 x 950 mm
Sofa-bo-Square

Kích thước:

 • Sofa 3 chỗ: 2060 x 900 x 850 mm
 • Sofa 2 chỗ: 1980 x 900 x 850 mm
 • Sofa 1 chỗ: 1020 x 900 x 850 mm
Sofa-bo-Cortina

Kích thước:

 • Sofa 3 chỗ: 2050 x 970 x 880 mm
 • Ghế 1 chỗ: 890 x 970 x 880 mm

Kích thước 

 • 1 chỗ: 1.210 x 820 x 1000 mm
 • 3 chỗ: 2.290 x 820 x 1000 mm