• 1900 6623
  • info@bmdfurniture.com

Danh mục sản phẩm

Lọc giá sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

0933.19.29.18 - 1900.6623

Tư vấn Đại lý phân phối

Ngọc Trang

0906 755 508

Tư vấn Dự án -Công trình

Mạnh Tiến

0909 696 746

Showroom Cộng Hòa - Tân Bình

Vi Quỳnh

0909 595 364

Giường ngủ Arizona

Kích thước: 

Lọt lòng nệm: 1800 x 2000 mm

Giường ngủ Medley

Kích thước:

Lọt lòng nệm 1800 × 2000 mm

Giường ngủ Vincom

Kích thước:

Lọt lòng nệm: 1600 x 2000 mm

Giường ngủ Addington

Kích thước:

Lọt lòng nệm: 1600 x 2000 mm

Giường ngủ Chealse

Kích thước:

Lọt lòng nệm: 1600 x 2000 mm

 

Giường ngủ Paris

Kích thước: 

Lọt lòng nệm: 1800 x 2000 mm

Giường ngủ Angelo

Kích thước

Lọt lòng nệm: 1600 x 2000 mm

Giường ngủ Burnley

Kích thước:

Lọt lòng nệm: 1600 x 2000 mm

 

Giường ngủ Manchester

Kích thước

Lọt lòng nệm 1600 x 2000 mm

Giường ngủ Athens

Kích thước

Lọt lòng nệm 1800 x 2000 mm

Giường ngủ Castila

Kích thước:

Lọt lòng nệm:  1600 x 2000 mm

Giường ngủ Solity

Kích thước: 1600 x 2000 mm