• 0933192918
  • info@bmdfurniture.com

Danh mục sản phẩm

Lọc giá sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

0933.19.29.18 - 1900.6623

Tư vấn Đại lý phân phối

Ngọc Trang

0906 755 508

Tư vấn Dự án -Công trình

Mạnh Tiến

0909 696 746

Showroom Cộng Hòa - Tân Bình

Minh Hieu

0934060995

Bàn trà Maryland

Kích thước: 1060 x 1015 x 355 mm

Bàn trà Athen New

Kích thước: 

  • Mẫu 1: 1220 x 620 x 450 mm             
  • Mẫu 2: 1350 x 690 x 460 mm
Bàn trà Torino

Kích thước: 1200 x 600 x 430 mm

Bàn trà Verona

Kích thước: 1200 x 600 x 460 mm

Bàn trà Phantom

Kích thước: 1200 x 600 x 450 mm

Bàn trà Divani

Kích thước: 1200 x 600 x 450 mm

Bàn trà Rossa

Kích thước: 1000 x 500 x 450 mm

Bàn trà Bailey

Kích thước: 1000 x 600 x 450 mm

Bàn trà Logan

Kích thước: 

           Bàn lớn: 775 x 775 x 400  mm

           Bàn nhỏ: 535 x 535 x 300 mm

Bàn trà Princess

Kích thước: 1200 x 600 x 450 mm

Bàn trà Moscow

Kích thước: 1200 x 600 x 430 mm

Bàn trà San Marino

Kích thước: 1200 x 680 x 380 mm