• 1900 6623
 • info@bmdfurniture.com

Danh mục sản phẩm

Lọc giá sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

0933.19.29.18 - 1900.6623

Tư vấn Đại lý phân phối

Ngọc Trang

0906 755 508

Tư vấn Dự án -Công trình

Mạnh Tiến

0909 696 746

Showroom Cộng Hòa - Tân Bình

Vi Quỳnh

0909 595 364

Ghe-an-Etoile

Kích thước: 500 x 550 x 1000 mm

Kích thước:

 • Bàn ăn: 2160 x 1070 x 770 mm
 • Ghế ăn: 470 x 500 x 1070 mm
bo-ban-ghe-an-moving

Kích thước

 • Bàn ăn: 1500 x 900 x 750 mm
 • Ghế ăn: 450 x 500 x 1000 mm

Kích thước: 500 x 600 x 960 mm

 

ban-an-avalon

Kích thước:

 • Bàn ăn: 2200 x 1000 x 750 mm
 • Ghế ăn có tay: 650 x 640 x 1090 mm
 • Ghế ăn không tay: 540 x 590 x 1090 mm
Bộ bàn ghế ăn BlackPool

Kích thước

 • Bàn ăn: 1500 x 900 x 755
 • Ghế ăn: 500 x 600 x 960

bo-ban-ghe-an-Katherine

Kích thước

 • Bàn ăn: 1500 x 900 x 750 mm
 • Kích thước mở rộng: 1900 x 900 x 750 mm
 • Ghế ăn: 450 x 500 x 980 mm
ban-an-status

Kích thước: 1600 x 900 x 750 mm

Ghế ăn Curved có tay

Kích thước: 530 x 580 x 810 mm

Ban-an-Heron

Kích thước

 • 1500 x 900 x 750 mm
 • 1400 x 800 x 750 mm
ghe-an-bess

Kích thước: 450 x 500 x 980 mm

ban ghe ăn omnia

Kích thước

 • Bàn ăn: 1400 x 800 x 750 mm
 • Ghế ăn: 450 x 500 x 800 mm