Nội thất BMD

Bàn trà

– Bàn trà gỗ công nghiệp thiết kế phong phú và đa dạng kích thước khác nhau theo bản có sẵn hoặc decor theo yêu cầu khách hàng là sản phẩm ưu việt mà Nội Thất BMD đang cung cấp cho khách hàng tại showroom TP. HCM 

Hiển thị một kết quả duy nhất

7,193,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Athens

No rating
6,450,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
6,300,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Bonita

No rating
8,440,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
5,775,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
6,195,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Denver

No rating
7,875,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Divani

No rating
7,875,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
5,775,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Filo

No rating
3,140,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Logan

No rating
6,090,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
5,460,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
8,400,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Rennes

No rating
7,770,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
5,775,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
7,875,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Torino

No rating
8,925,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Verona

No rating
7,875,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
7,900,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Moscow

No rating
3,885,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Bailey

No rating
4,200,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Legend

No rating
12,075,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
6,825,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Alaska

No rating
6,090,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà July

No rating
7,875,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Luna

No rating
7,665,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
5,145,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Sacom

No rating
2,625,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Tokyo

No rating
5,880,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Hiển thị một kết quả duy nhất