Nội thất BMD

Bàn trà

Bộ sưu tập bàn trà thiết kế phong phú và đa dạng kiểu dáng, chất liệu, kích thước khác nhau theo bản có sẵn hoặc decor theo yêu cầu khách hàng là sản phẩm ưu việt mà nội thất bmd đang cung cấp cho khách hàng tại showroom TP. HCM 

Showing all 33 results

Bàn trà Eddy

No rating
3,500,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Frame

No rating
3,200,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Rossa

No rating
3,080,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
5,100,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Athen

No rating
10,790,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
7,193,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
6,300,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
8,440,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
5,775,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
6,195,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
7,875,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
7,875,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
5,775,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Filo

No rating
3,140,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Logan

No rating
6,090,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
5,460,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
8,400,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
7,770,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
5,775,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
7,875,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
8,925,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
7,875,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
7,900,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
3,885,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
4,200,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
12,075,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
6,825,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
6,090,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà July

No rating
7,875,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Luna

No rating
7,665,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh
5,145,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Sacom

No rating
2,625,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Bàn trà Tokyo

No rating
5,880,000 VNĐ
Đặt mua hàng
So sánh

Showing all 33 results